De architect zorgt voor coördinatie en onderlinge afstemming

Bouwcoördinatie

Bouwplannen worden nooit alleen door de architect gemaakt. Ze zijn het resultaat van de samenwerking tussen architect, opdrachtgever, gebruiker en andere betrokkenen. Piet van der Putten kan de totale bouwcoördinatie op zich nemen.

Als opdrachtgever heeft u een grote inbreng in het totale proces. We luisteren naar u, analyseren de vraag en brengen samen met u de ambities en randvoorwaarden in kaart. We gaan indien nodig, met de verschillende gebruikersgroepen om tafel om zoveel mogelijk eisen en wensen vast te stellen. Het plan wordt vervolgens steeds verder verfijnd, waarbij ook de in overleg met de opdrachtgever geselecteerde betrokkenen geraadpleegd kunnen worden.

 

Onderaannemers en leveranciers

Naast u als opdrachtgever, de architect en de omgeving zijn er nog een groot aantal anderen betrokken bij de bouw. Bedrijven die nodig zijn om uw gebouw of woning daadwerkelijk te realiseren. De architect zorgt voor de onderlinge coördinatie tussen deze partijen. Zij kunnen direct naast of onder verantwoordelijkheid van de architect worden aangesteld.

 

Ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt het plan ontwikkeld. In deze fase van het bouwproces zijn naast de architect al diverse andere disciplines bij het proces betrokken. Een bouwtechnisch tekenaar verzorgt bijvoorbeeld het tekenwerk en een constructeur de berekeningen van de sterkte en afmetingen van te gebruiken materialen. Bij meer compliceerde gebouwen kan ook een adviseur voor klimaatinstallaties meteen bij aanvang van het proces aanwezig zijn.

 

Bouwvoorbereiding

In de fase van de bouwvoorbereiding werkt de constructeur naast of onder verantwoordelijkheid van de architect de constructie verder uit. Daarbij komt de grondmechanica-adviseur die de grond onderzoekt. Bij meer gecompliceerde gebouwen kunnen ook andere adviseurs, zoals een adviseur voor brandbeveiliging of een adviseur voor klimaatinstallaties om advies worden gevraagd. Bij woonhuizen blijft de inbreng van externe adviseurs meestal beperkt tot de constructeur en adviseur voor grondmechanica.

 

Aanvraag offertes

Alle werkzaamheden in de bouwvoorbereiding worden door de architect verwerkt in een bestek. Het bestek bestaat uit een omschrijving van het gebouw met daaraan toegevoegd de bouwtechnische tekeningen. Op basis van het bestek zal hij de offertes bij bouwers en andere leveranciers, zoals aannemers, installateurs en hoveniers, aanvragen. De benodigde partijen kunnen ook door u worden voorgesteld. In alle gevallen blijft de architect uw onafhankelijk adviseur.

 

Uitvoering

Tijdens de uitvoering is de architect, al dan niet samen met de opdrachtgever, de directievoerder. De architect leidt de bouwvergaderingen en zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende partijen. Hij houdt ook toezicht op de bouw en controleert of het werk conform het bestek is uitgevoerd.

Voorbeeld van een aanpak van een project

Bel me terug

Bel me terug

Naam*
Telefoon
Voorkeur tijdstip:
   

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.

Contactformulier

Contactformulier

Naam*
Email*
Telefoon
Bericht*

Bevestig dat u geen script bent door de karakters in het plaatje in te voeren.Piet van der Putten stelt de beginselen uit de Yoga centraal bij het maken van architectuur. Of een gebouw nieuw wordt gebouwd, heringedeeld of gerenoveerd, in elk proces wil hij architectuur maken die gebruiksplezier en een harmonische ruimtelijke ervaring oplevert.

Yoga_in_de_architectuur

Zaterdag 5 november werd in theater Amphion in Doetinchem de Lekker wonen Beurs gehouden.

Op 3 september is het plan gepresenteerd om in Zeddam een openluchttheater te bouwen in de helling van het zandgat aan het Gildepad in Zeddam.